Helpt U ook mee met het opruimen van zwerfafval in onze wijk?

Op zaterdag 15 mei van 10.00 tot 12.00 gaat de Wijkraad Beinum samen met de zwerfafvalbrigade Doesburg het zwerfafval in onze wijk te lijf. Wie wil ons daarbij helpen?

De Wijkraad Beinum organiseert normaliter in het voorjaar een zwerfvuilopruimdag. Dit jaar doen we dit samen met de zwerfafvalbrigade Doesburg.

We kunnen daar nog hulp bij gebruiken!! Als u wilt helpen, bent u van harte welkom. We verzamelen 15 mei om 10.00 bij de DeKa. De zwerfafvalbrigade zorgt voor koffie en thee en voor het benodigde materiaal

 

Tot de 15e!!!

Wijkbijeenkomst!!

Begin juni organiseert de Wijkraad Beinum een wijkbijeenkomst. Afhankelijk van de Corona-situatie en bijhorende maatregelen, wordt de bijeenkomst digitaal of fysiek georganiseerd.

In deze bijeenkomst aandacht voor de toekomstplannen van de wijkraad en is er een gastspreker van de Waterschap Rijn en IJssel. Hij geeft achtergrond info over de waterhuishouding en het onderhoud van dijken. Dit uiteraard toegespitst op onze wijk De Beinum. De bijeenkomst zal ongeveer een uur duren.

Hou onze website en uw mail in de gaten voor de precieze datum en soort bijeenkomst.
Als u via de mail geïnformeerd wilt worden over deze bijeenkomst en regelmatig onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vul dan het contactformulier op onze website in.

Waterschap Rijn en IJssel

Ontwerp op 23 maart met andere wijkbewoners, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en Ijssel nieuwe ruimte voor groen, spelen, water en bewegen in Beinum. Kom naar De Wetelaar en doe mee!

Meedoen kan op twee manieren:

1. Kom van 9.30 tot 15.00 uur naar het Ontwerpprogramma. Laat jouw ideeën horen en maak ontwerpen samen met andere inwoners. Hiervoor meld je je aan voor 18 maart via: naarbuitenindoesburg@doesburg.nl

2. Minder tijd en wel nieuwsgierig naar de schetsen die in het Ontwerpprogramma zijn gemaakt? Kom tussen 15.00 en 17.00 naar de Wijkexpositie.

Graag tot ziens op zaterdag 23 maart!

Wijkbijeenkomst 27 februari 2019

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en uw betrokkenheid bij uw wijk te tonen.
Samen streven we naar een wijk waarin we allen naar tevredenheid kunnen leven, wonen en werken.
Locatie: Caleidoz (Beumerskamp) Ontvangst: 19.30 uur
Programma:
20.00 uur Welkomswoord voorzitter wijkraad Beinum
20.05 uur Mededelingen voorzitter wijkraad Beinum
20.20 uur Informatie vispassage door waterschap Rijn & IJssel
20.45 uur Ontwikkelingen aanpak centrum Beinum
21.05 uur Openbaar groenbeheer en speeltuinen
21.25 uur 1e Evaluatie met bewoners m.b.t. ondergrondse afvalcontainers
21.45 uur Rondvraag
22.00 uur Sluiting

X