Ontwerp op 23 maart met andere wijkbewoners, gemeente Doesburg en Waterschap Rijn en Ijssel nieuwe ruimte voor groen, spelen, water en bewegen in Beinum. Kom naar De Wetelaar en doe mee!

Meedoen kan op twee manieren:

1. Kom van 9.30 tot 15.00 uur naar het Ontwerpprogramma. Laat jouw ideeën horen en maak ontwerpen samen met andere inwoners. Hiervoor meld je je aan voor 18 maart via: naarbuitenindoesburg@doesburg.nl

2. Minder tijd en wel nieuwsgierig naar de schetsen die in het Ontwerpprogramma zijn gemaakt? Kom tussen 15.00 en 17.00 naar de Wijkexpositie.

Graag tot ziens op zaterdag 23 maart!

Wijkbijeenkomst 27 februari 2019

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en uw betrokkenheid bij uw wijk te tonen.
Samen streven we naar een wijk waarin we allen naar tevredenheid kunnen leven, wonen en werken.
Locatie: Caleidoz (Beumerskamp) Ontvangst: 19.30 uur
Programma:
20.00 uur Welkomswoord voorzitter wijkraad Beinum
20.05 uur Mededelingen voorzitter wijkraad Beinum
20.20 uur Informatie vispassage door waterschap Rijn & IJssel
20.45 uur Ontwikkelingen aanpak centrum Beinum
21.05 uur Openbaar groenbeheer en speeltuinen
21.25 uur 1e Evaluatie met bewoners m.b.t. ondergrondse afvalcontainers
21.45 uur Rondvraag
22.00 uur Sluiting

X