De Wijkraad houdt zich bezig met “buurtoverstijgende” zaken om het wonen in Beinum voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden.
Tevens geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies betreffende diverse zaken welke van belang zijn voor Beinum.
Het beoogde resultaat van de inspanningen van de wijkraad is een goed woon-, leef- en werkklimaat voor bewoners en ondernemers in de wijk.

De wijkraad bestaat louter uit vrijwilligers te weten:
– Voorzitter/penningmeester: Gerard Houterman
– Secretaris: Vacant
– Bestuursleden:

Gerdy Oosten-Bloemendal
Thea Verhoef-Overgoor
Maaike Bäumler-Boumeester
Peter de Kock
Manfred Borman
Kailey Daamen

 

Resultaat enquête Street-art

Naar aanleiding van de streetart aangebracht in samenwerking met RoosArt op de burendag 2019 heeft de wijkraad een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van inwoners van de wijk Beinum rondom de graffiti bij de sporthal Beumerskamp. De vraag die centraal staat in het...

Enquete m.b.t. street-art Beumerskamp

Geachte bewoners van Beinum, Zoals u heeft mee mogen maken en/of heeft kunnen zien is er bij de blinde muur (aan de Deka zijde) op sporthal Beumerskamp tijdens burendag op 29 september 2019 street-art aangebracht. De één vindt dit heel mooi, de ander vindt dit minder...

Geluidsoverlast

Een aantal medebewoners van onze wijk hebben bij ons een klacht neergelegd over geluidsoverlast afgelopen weekend. Heeft u tijdens het festival Dreamfields in Lathum geluidsoverlast ervaren in onze wijk? Laat het ons weten middels een reactie op dit bericht.

OPROEP tot aanleveren foto’s Beinum

OPROEP!!! De wijkraad roept de bewoners van de wijk Beinum op om oude en nieuwe foto's van hun omgeving te delen met de wijkraad. Het gaat erom dat we een overzicht willen maken van Beinum bij aanvang (vanaf 1976) of moment van wonen tot nu (2019). Graag datums of...

Gezocht: tuintjes inwoners Doesburg

Voor een tentoonstelling van kunstenaar Annechien van Doorn zijn we op zoek naar inwoners van Doesburg waarvan de tuin gefotografeerd mag worden. Komende 2 maanden zal Annechien inwoners van Doesburg interviewen over hun tuin. Daarnaast zal ze met een persoonlijke...

AFSLUITING ANGERLOSEWEG

De plannen van de uitvoerder zijn ogenschijnlijk gewijzigd waardoor de afsluiting van de Angerloseweg/Potsmaat eerder en langer gaat duren dan gepland was. De wijkraad komt hier achter doordat aan het begin van de Potsmaat het bord is geplaatst dat als foto hierbij is...

AFSLUITING ANGERLOSEWEG DOESBURG

AFSLUITING ANGERLOSEWEG I.v.m. de reconstructie van de Angerloseweg wordt deze gedeeltelijk afgesloten. Vanaf dinsdag 23 april t/m 7 mei is de Angerloseweg vanaf de Didamseweg tot aan de kruising Leigraafseweg voor alle verkeer afgesloten. Via de...

Boomgaard in Beinum

Op 30 maart jongstleden is onze boomgaard van de wijk Beinum door vele vrijwilligers geholpen met compost. Zie voor het volledige verslag https://boomgaardbeinum.wordpress.com Heel mooi om te zien dat vele wijkbewoners de boomgaard een warm hart toedragen.

Meedenken voor burendag

Beste wijkbewoners, De wijkraad roept u op om met ideeën te komen voor de invulling van de burendag op 28 september 2019. Het doel is om dit te organiseren voor jong en oud en elkaar te ontmoeten in een andere sfeer dan je eigen omgeving. Wij roepen u op om via het...

december, 2019

Geen evenementen

Schrijf in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

* verplicht veld

Kies waarop u wilt horen van Stichting Wijkraad Beinum:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.


We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw gegevens voor verwerking zullen worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over de privacypraktijken van Mailchimp.

december, 2019

Geen evenementen

X