Geschiedenis

Beinum is gelegen tussen Doesburg en Angerlo. Recent archeologisch onderzoek aan de Korte Koepoortstraat heeft aangetoond dat de plek Doesburg al bewoond was in de late prehistorie en vroege middeleeuwen (5e -6e eeuwse boerderij). Enkele Karolingische scherven zouden kunnen wijzen op een nederzetting in de 9 eeuw. De oudste zekere vermelding dateert uit 1025. In 1237 krijgt de stad stadsrechten. Uit Angerlo is een Karolingische vindplaats bekend en de oudste kerk dateert uit de 10e eeuw. De oudste historische vermelding van Angerlo stamt eveneens uit 1025

(Angarlo). Het nabij Beinum gelegen Bingerden komt voor in een kopie uit 1480 onder de naam Bingart. Het zou gaan om een kopie van een document uit 970. Deze bron is echter omstreden. Wielbergen is sinds de 14 eeuw bekend als ’t Goed te Wyle.

Over de buurschap Beinum is historisch weinig bekend. De oudste vermelding van de buurschap dateert waarschijnlijk uit 1275. De uitgang –um duidt echter op een Karolingische plaatsnaam als *Beino-hem: woonplaats van de persoon *Beino. Van Berkel en Samplonius (1995) noemen een vermelding uit 1200 geschreven als Beinheim, echter zonder bronvermelding. Een vermelding als Beynhom / Beinhom uit 1480 suggereert een uitgang –hom: wat in het oosten van Gelderland op een aan het water gelegen weiland sloeg. Dit geeft weliswaar precies de situatie van het onderzochte perceel weer, maar uit dezelfde bron is ook de schrijfwijze Beynhem overgeleverd. Waarschijnlijk is de uitgang –hom het resultaat van een naamsaanpassing aan de toen actuele situatie. Het lijkt erop dat in de Karolingische tijd de bewoning zich op het rivierduin bevond, terwijl deze later naar de laagte is verhuisd (zoals we op oude kaarten zien), en de –hem dus een –hom werd. Als eigenaren van de akkers in Beinum worden in de 15 eeuw Heer Harme Gyginck van Wielremate en Wielrebrinck, Pelgrom van Beinhom en Garyt Kuser genoemd

Beinum is pas het formaat van buurschap ontstegen toen het in de late 20e eeuw een nieuwbouwwijk van Doesburg werd. Het is zelfs denkbaar dat de plaats in de Karolingische tijd aanzienlijker was dan in de vroege 20e eeuw.

(bron: Prehistorische en middeleeuwse bewoningssporen rond boerderij Tricht in Beinum (Bert Fermin))

X