Naar Buiten in Beinum

Beste bewoners van de wijk Beinum, hierbij een up-date m.b.t. bovengenoemd project. Het is lang rustig geweest rondom ‘Naar Buiten in Beinum’. Toch is er door gemeente en waterschap achter de schermen hard gewerkt. Tijdens de visiepresentatie vorig jaar in De Wetelaer...

Wijkraad Beinum zoekt nieuwe voorzitter

GEZOCHT / GEZOCHT / GEZOCHT De wijkraad Beinum is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter zal, door persoonlijke omstandigheden, per 01-07-2020 zijn functie neerleggen. Na 3 jaar het voorzitterschap te hebben uitgevoerd vindt de huidige voorzitter...

Resultaat enquête Street-art

Naar aanleiding van de streetart aangebracht in samenwerking met RoosArt op de burendag 2019 heeft de wijkraad een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van inwoners van de wijk Beinum rondom de graffiti bij de sporthal Beumerskamp. De vraag die centraal staat in het...
X