De Wijkraad houdt zich bezig met “buurtoverstijgende” zaken om het wonen in Beinum voor iedereen zo plezierig mogelijk te houden.
Tevens geeft de wijkraad gevraagd en ongevraagd advies betreffende diverse zaken welke van belang zijn voor Beinum.
Het beoogde resultaat van de inspanningen van de wijkraad is een goed woon-, leef- en werkklimaat voor bewoners en ondernemers in de wijk.

De wijkraad bestaat louter uit vrijwilligers te weten:
– Voorzitter/penningmeester: Gerard Houterman
– Secretaris: Vacant
– Bestuursleden:

Gerdy Oosten-Bloemendal
Thea Verhoef-Overgoor
Maaike Bäumler-Boumeester
Peter de Kock
Manfred Borman
Kailey Daamen

 

Boomgaard in Beinum

Op 30 maart jongstleden is onze boomgaard van de wijk Beinum door vele vrijwilligers geholpen met compost. Zie voor het volledige verslag https://boomgaardbeinum.wordpress.com Heel mooi om te zien dat vele wijkbewoners de boomgaard een warm hart toedragen.

Meedenken voor burendag

Beste wijkbewoners, De wijkraad roept u op om met ideeën te komen voor de invulling van de burendag op 28 september 2019. Het doel is om dit te organiseren voor jong en oud en elkaar te ontmoeten in een andere sfeer dan je eigen omgeving. Wij roepen u op om via het...

Secretaris gezocht

De wijkraad Beinum heeft sinds kort de functie van secretaris vacant. De wijkraad komt 10x per jaar bijeen voor een vergadering, houdt 1x per jaar een wijkavond en organiseert activiteiten t.b.v. de gehele wijk Beinum zoals o.a. de schoonmaakdag en de fietslichtactie....

Verslag bijeenkomst Wijkraad Beinum 2019

Verslag bijeenkomst Wijkraad Beinum 27 februari 2019 Aanwezig: Brigitte van Veldhuizen, wethouder Ellen Mulder, wethouder Claasje Reijers en Eric Pladdet van Procesmakers (project Beinum naar Buiten) Dhr Koning en dhr Zweers van het Waterschap Wijkraad Beinum,...

Wijkbijeenkomst 27-02-2019

Wijkbijeenkomst 27 februari 2019 U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en uw betrokkenheid bij uw wijk te tonen. Samen streven we naar een wijk waarin we allen naar tevredenheid kunnen leven, wonen en werken. Locatie: Caleidoz...

januari, 2020

Geen evenementen

Schrijf in om onze nieuwsbrief te ontvangen.

* verplicht veld

Kies waarop u wilt horen van Stichting Wijkraad Beinum:

U kunt zich op elk moment afmelden door te klikken op de link in de voettekst van onze e-mails. Voor informatie over ons privacybeleid, bezoek onze website.


We gebruiken Mailchimp als ons marketingplatform. Door hieronder te klikken om u te abonneren, erkent u dat uw gegevens voor verwerking zullen worden overgedragen aan Mailchimp. Lees hier meer over de privacypraktijken van Mailchimp.

januari, 2020

Geen evenementen

X