Wijkfestival Hart van Beinum

Zaterdag 1 oktober, 11.00 – 15.00 uur, Sporthal Beumerskamp

Op 1 oktober gaan we in de sporthal Beumerskamp u informeren over de status van het project “Hart van Beinum”. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw ideeën nog eens onder de aandacht te brengen. Vanuit de gemeente zijn vele ambtenaren en politici aanwezig om u te helpen en te informeren. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan!!!

Alle enquêtes en uitkomsten van straat- en groepsgesprekken zijn inmiddels verwerkt en de uitgangspunten gaan naar de gemeenteraad. Deze worden nog aangevuld met jullie wensen die we op 1 oktober ophalen. Wanneer de gemeenteraad dit lijstje (zie www.doesburg.nl/hartvanbeinum) goedkeurt (in november 2022), dan kan de ontwerper hiermee aan de slag!

Je kunt op deze dag de uitkomsten van de enquête en het lijstje voor de ontwerper inzien, schetsen met deskundigen, meepraten over de gewenste sfeer of je laten informeren over het verdere verloop.

X