Wijkbijeenkomst 27 februari 2019

U wordt van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen en uw betrokkenheid bij uw wijk te tonen.
Samen streven we naar een wijk waarin we allen naar tevredenheid kunnen leven, wonen en werken.
Locatie: Caleidoz (Beumerskamp) Ontvangst: 19.30 uur
Programma:
20.00 uur Welkomswoord voorzitter wijkraad Beinum
20.05 uur Mededelingen voorzitter wijkraad Beinum
20.20 uur Informatie vispassage door waterschap Rijn & IJssel
20.45 uur Ontwikkelingen aanpak centrum Beinum
21.05 uur Openbaar groenbeheer en speeltuinen
21.25 uur 1e Evaluatie met bewoners m.b.t. ondergrondse afvalcontainers
21.45 uur Rondvraag
22.00 uur Sluiting

X