Opschorten Activiteiten wijkraad

Geachte bewoners van de wijk Beinum, Door de huidige omstandigheden in de wereld en in onze directe omgeving, door de COVID-19 crisis, zal de wijkraad zeker de aankomende 2 maanden haar activiteiten op een laag pitje zetten dan wel stilleggen. Dit is mede ingegeven...

Naar Buiten in Beinum

Beste bewoners van de wijk Beinum, hierbij een up-date m.b.t. bovengenoemd project. Het is lang rustig geweest rondom ‘Naar Buiten in Beinum’. Toch is er door gemeente en waterschap achter de schermen hard gewerkt. Tijdens de visiepresentatie vorig jaar in De Wetelaer...

Wijkraad Beinum zoekt nieuwe voorzitter

GEZOCHT / GEZOCHT / GEZOCHT De wijkraad Beinum is op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter zal, door persoonlijke omstandigheden, per 01-07-2020 zijn functie neerleggen. Na 3 jaar het voorzitterschap te hebben uitgevoerd vindt de huidige voorzitter...
X