Boomgaard in Beinum

Op 30 maart jongstleden is onze boomgaard van de wijk Beinum door vele vrijwilligers geholpen met compost. Zie voor het volledige verslag https://boomgaardbeinum.wordpress.com Heel mooi om te zien dat vele wijkbewoners de boomgaard een warm hart...

Meedenken voor burendag

Beste wijkbewoners, De wijkraad roept u op om met ideeën te komen voor de invulling van de burendag op 28 september 2019. Het doel is om dit te organiseren voor jong en oud en elkaar te ontmoeten in een andere sfeer dan je eigen omgeving. Wij roepen u op om via het...

Landelijke schoonmaakdag

Geachte wijkbewoners, Zaterdag 23 maart 2019 is weer de landelijke schoonmaakdag. Door het project “naar Buiten in Beinum” op 23 maart 2019 vindt er dit jaar geen georganiseerde schoonmaakdag plaats vanuit de wijkraad. Toch vragen wij u allen om op...
X