Meedenken voor burendag

Beste wijkbewoners, De wijkraad roept u op om met ideeën te komen voor de invulling van de burendag op 28 september 2019. Het doel is om dit te organiseren voor jong en oud en elkaar te ontmoeten in een andere sfeer dan je eigen omgeving. Wij roepen u op om via het...

Landelijke schoonmaakdag

Geachte wijkbewoners, Zaterdag 23 maart 2019 is weer de landelijke schoonmaakdag. Door het project “naar Buiten in Beinum” op 23 maart 2019 vindt er dit jaar geen georganiseerde schoonmaakdag plaats vanuit de wijkraad. Toch vragen wij u allen om op...

OPROEP!!!

Zaterdag 23 maart 2019 worden vrijwilligers gezocht om rond de winkels, de parkeerplaats en sporthal Beumerskamp het zwerfafval op te ruimen. Wie heeft er tijd en ruimte om onze wijk op die plaats een schoon aanblik te geven. Opgeven kunt u via het...

Secretaris gezocht

De wijkraad Beinum heeft sinds kort de functie van secretaris vacant. De wijkraad komt 10x per jaar bijeen voor een vergadering, houdt 1x per jaar een wijkavond en organiseert activiteiten t.b.v. de gehele wijk Beinum zoals o.a. de schoonmaakdag en de fietslichtactie....
X