Op 30 maart jongstleden is onze boomgaard van de wijk Beinum door vele vrijwilligers geholpen met compost.
Zie voor het volledige verslag https://boomgaardbeinum.wordpress.com

Heel mooi om te zien dat vele wijkbewoners de boomgaard een warm hart toedragen.

X