Geachte wijkbewoners,
Zaterdag 23 maart 2019 is weer de landelijke schoonmaakdag.
Door het project “naar Buiten in Beinum” op 23 maart 2019 vindt er dit jaar geen georganiseerde schoonmaakdag plaats vanuit de wijkraad.
Toch vragen wij u allen om op zaterdag 23 maart 2019 in uw eigen omgeving het zwerfafval op te pakken en in de/uw afvalbakken te deponeren. Als we dit met zijn allen doen is onze wijk weer mooi schoon.
Met vriendelijke wijkgroet,
Wijkraad Beinum

X