OPROEP!!!
De wijkraad roept de bewoners van de wijk Beinum op om oude en nieuwe foto’s van hun omgeving te delen met de wijkraad.
Het gaat erom dat we een overzicht willen maken van Beinum bij aanvang (vanaf 1976) of moment van wonen tot nu (2019). Graag datums of jaartallen vermelden wanneer foto’s gemaakt zijn.
Hiervan gaan we iets moois maken voor de burendag.
Doe dit via deze site of via de mail aan secretaris.wijkraadbeinum@gmail.com

X