Om inhoud te geven aan de vergroening van de Visie Naar Buiten in Beinum, hebben het afgelopen voorjaar diverse online ontwerpsessies met de bewoners plaatsgevonden. Bij deze sessies was de wijkraad nauw betrokken. Tijdens deze ontwerpsessie zijn de schetsen samen met alle deelnemende wijkbewoners gemaakt voor het groen in Beinum. Naast het groen, was er ook inbreng over parkeren, biodiversiteit, klimaatadaptatie en de wegverharding. De input over parkeren en wegverharding wordt doorgeleid naar de betreffende projectleider die bezig is met het project ‘onderhoud wegen Beinum’. De input over groen en klimaatadaptatie verwerken we in de uitvoeringsontwerpen van “Naar Buiten in Beinum”. Het projectbureau gaat daar de komende tijd mee aan de slag.

Zodra de uitvoeringsontwerpen intern getoetst zijn op haalbaarheid en betaalbaarheid, komen ze online te staan op www.doesburg.nl/naarbuiteninbeinum.  Naar verwachting is dat in oktober. Je kun nu al een kijkje nemen om een indruk te krijgen van het project. De wijkraad zal de wijk informeren via social media.

Medio oktober/november volgt een online-vragenavond. Daarin kunnen bewoners vragen stellen en reageren op de ontwerpen die online staan. Uiteraard worden jullie daar ook voor uitgenodigd.

Uitvoeringsplanning Naar Buiten in Beinum

We krijgen veel vragen over de uitvoeringsplanning van Naar Buiten in Beinum.
Wat op dit moment op de rol staat zijn de volgende (deel)projecten:

  • Groenrenovatie fase 1: uitvoering is afgerond en betrof veelal renovatie van de plantvakken.
  • Groenrenovatie fase 2: groenplannen moeten nog opgesteld worden. Start uitvoering: streven vierde kwartaal 2021.
  • Herinrichting groen De Veste (mogelijk i.c.m. verhardingen). Start uitvoering: streven eerste kwartaal 2022.
  • Wijk en buurtentrees: Start uitvoering: streven eerste kwartaal 2022.
  • Wandelroutes: eerste schetsontwerpen zijn gemaakt en worden bijgesteld. Start uitvoering: streven eerste kwartaal 2022.
  • Aanpak vijvers in samenwerking met Waterschap: Start uitvoering: streven tweede kwartaal 2022.

 

X