Beste wijkbewoners,

Op woensdag 2 juni 2021 organiseert de wijkraad Beinum haar jaarlijkse info-avond!. Dit keer online, zodat iedereen corona-proof kan deelnemen.

Op de agenda staan de kennismaking met de wijkraad, toelichting over de werkzaamheden van de wijkraad en als hoofd-onderwerp hebben we de Waterschap Rijn en IJssel bereid gevonden een presentatie te houden over onderwerpen die de wijk bezig houden. Beinum is een wijk die aan verschillende zijden is begrensd door de IJssel. Daarnaast hebben we een aantal vijvers in onze wijk, waar het nodige over het onderhoud en nut is te vertellen. Tenslotte wordt toelichting gegeven over de eind 2020 ontvangen brieven over wijzigingen van de leggers.

De avond start om 20.00 uur. Van 19.30 tot 20.00 is er een “inloop”, zodat wie nog niet zo ervaren is met de online bijeenkomsten nog vragen kan stellen en rustig de tijd heeft er goed voor te gaan zitten.

Wanneer: Woensdag 2 juni 2021. “Inloop” vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. Einde: 21.15
Waar: Online, Klik hier.
Voor wie: Alle wijkbewoners Beinum en belangstellenden
Onderwerp: Informatie wijkraad Beinum en als hoofd-onderwerp een presentatie door de waterschap Rijn en IJssel over waterbeheer wijk Beinum.

Via deze link kunt u inloggen. Link naar digitale sessie van de wijkraad Beinum

Indien u wilt inloggen middels tablet of smartphone, laat dat svp even weten info@wijkraadbeinum.nl. U krijgt dan een pincode toegestuurd!! Bij het inloggen via een lap- of desktop wordt hier niet om gevraagd.

Mocht het niet lukken of heeft u nog vragen? Mail dan naar secretaris@wijkraadbeinum.nl

Tot 2 juni!

 

X