Op zaterdag 11 september van 10.00 tot 12.00 gaat de Wijkraad Beinum samen met de zwerfafvalbrigade Doesburg het zwerfafval in onze wijk te lijf. Wie helpt ons daar weer bij?

De Wijkraad Beinum organiseert  samen met de zwerfafvalbrigade Doesburg twee keer per jaar een opruimdag om het zwerfvuil in de wijk op te ruimen. Hoe meer hulp, hoe meer vuil er kan worden opgeruimd. We kunnen alle hulp gebruiken!!  Als u wilt helpen, bent u van harte welkom.

We verzamelen 11 september om 10 uur bij de DeKa. voor koffie en thee en voor het benodigde materiaal wordt gezorgd.

 

Tot 11 september!!

X