Beste wijkbewoners,

De wijkraad roept u op om met ideeën te komen voor de invulling van de burendag op 28 september 2019.
Het doel is om dit te organiseren voor jong en oud en elkaar te ontmoeten in een andere sfeer dan je eigen omgeving.
Wij roepen u op om via het contactformulier uw ideeën met ons te delen. Uw ideeën kunt u tot 31 mei 2019 bij ons aanreiken.
Zo heeft de wijkraad nog even tijd om mogelijke subsidies en vergunningen nog tijdig te regelen.

Met vriendelijke groet,
Wijkraadleden Beinum

X