Op 11 januari 2021 zijn de wethouders Birgit van Veldhuizen en Arthur Boone aangesloten bij een zoom-overleg van de wijkraad Beinum. Reden hiervoor was een nadere kennismaking, maar vooral ook de gewijzigde situatie omtrent de sporthal Beumerskamp en daarmee ook het centrum Beinum.

In het overleg over de plannen rond om sporthal de Beumerskamp, werd door wethouder van Veldhuizen uitgelegd dat er nu nog te veel onduidelijkheden zijn om een goede, gewogen beslissing te nemen. Na onderzoek zijn de raadsleden het erover eens geworden dat de aanpak van sporthal de Beumerskamp vijf jaar wordt opgeschoven. De sporthal heeft in 2020 groot onderhoud gehad en is daardoor de komende vijf jaar op een verantwoorde manier te gebruiken.

De raadsleden zijn het er ook over eens geworden dat het uitstel van de beslissing over de Beumerskamp de vernieuwing van het centrum Beinum niet in de weg mag staan. Het is nu nog niet bekend hoe het centrum er uit gaat zien. De gemeente gaat het komend half jaar onderzoeken of en hoe het centrum van Beinum – gefaseerd – tot een gewenste ontwikkeling gebracht kan worden. Hiervoor wordt eerst een zogeheten projectplan opgesteld. Dit projectplan beschrijft wat het project daadwerkelijk inhoudt en hoe / met wie het project uitgevoerd gaat worden. De komende maanden gaat een projectleider dit verder vorm geven. Boone gaf aan dat (wijk)participatie een goede en volwaardige plek zal krijgen in het proces.

De Wijkraad Beinum volgt bovenstaande plannen en zal de wijk middels social media op de hoogte houden. Daarnaast nemen onder andere leden van de wijkraad deel aan de wijkparticipatie.

Voor een uitgebreider verslag van het overleg, klik hier.

X