Beste bewoners van de wijk Beinum,

De wijkraad Beinum heeft twee enquêtes uitgebracht met de onderwerpen sporthal Beumerskamp en centrum Beinum.
Hieronder de samengevoegde rapportage van deze twee enquêtes.
Hartelijk dank voor het invullen hiervan en uw reacties hierop.
Deze rapportage zal op 05-02-2020 aangeboden worden aan de commissievergadering VROM.

onderzoeksverslag voorzieningenniveau Beimum

X