Beste bewoners van de wijk Beinum, hierbij een up-date m.b.t. bovengenoemd project.

Het is lang rustig geweest rondom ‘Naar Buiten in Beinum’. Toch is er door gemeente en waterschap achter de schermen hard gewerkt. Tijdens de visiepresentatie vorig jaar in De Wetelaer gaven wij aan dat de volgende stap de vraag om budget voor Naar Buiten in Beinum, incl. groenrenovatie bij de gemeenteraad was. Dat is inmiddels gebeurd: In september zijn de gemeenteraadsleden geïnformeerd middels een informatiemarkt over de projecten en eind vorig jaar is een budget beschikbaar gesteld voor de groenrenovatie en de realisatie van de projecten van de visiekaart ‘Naar Buiten in Beinum’. De gemeenteraad heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte in Beinum. Een aanzienlijk bedrag waar we erg blij mee zijn en waar we de wijk een stuk fraaier mee kunnen maken. Het is echter niet toereikend om de visiekaart in één keer te realiseren, daarvoor komen we nog een bedrag van € 400.000,00 tekort.

Hoe ziet het proces er nu verder uit:
– Er is een projectplan geschreven. Een soort plan van aanpak, waarin de kaders van het project beschreven zijn. Wat gaan we wel doen en wat doen we niet? Dit projectplan is deze week door het college van b&w vastgesteld.
– In de raadsvergadering in maart legt het college de visiekaart van ‘Naar Buiten in Beinum’ en het groenrenovatieplan voor aan de gemeenteraad ter vaststelling. Daarmee zijn beide plannen definitief en uitgangspunt voor de definitieve ontwerpen van de verschillende deelprojecten van de visiekaart en het groenrenovatieplan.
– Het waterschap is vorig jaar al gestart met het opstellen van het definitieve ontwerp van de vijvers bij Campstede en de Angerloseweg. Met de omwonenden zijn al ontwerpsessies geweest. Mogelijk dat u dit al heeft gelezen op de website van Naar Buiten in Beinum. Deze conceptontwerpen worden op dit moment financieel doorgerekend om te kijken of ze passen binnen het beschikbare budget.
– Voor de vijvers in het ‘hart’ van Beinum (nabij De Wetelaer) en Molengaarde worden binnenkort ontwerpsessies gepland met de omwonenden.
– Zoals aangegeven kunnen we de visiekaart niet in één keer realiseren. De vijverprojecten worden in ieder geval gerealiseerd. Daarnaast zal de gemeente een voorstel doen voor de deelprojecten die daarna uitgevoerd gaan worden en passen binnen het beschikbare budget. Deze projectenlijst zal eerst met u als bewoner besproken worden, waarna we deze vast laten stellen. Bij de uitwerking van de deelprojecten worden de omwonenden uiteraard ook weer betrokken middels ontwerpsessies.
– Het projectteam van ‘Naar Buiten in Beinum komt op korte termijn bij elkaar om het vervolgproces uit te stippelen. U wordt dan weer geïnformeerd over de vervolgstappen.

U ziet dat het project eindelijk van start gaat met de voorbereidingen voor de uitvoering en de eerste stappen al gezet zijn. We hopen u met deze korte update weer ‘bijgepraat’ te hebben.

Mocht u vragen hebben, schroom niet en stelt u ze gerust via naarbuiteninbeinum@doesburg.nl

X