Naar aanleiding van de streetart aangebracht in samenwerking met RoosArt op de burendag 2019 heeft de wijkraad een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van inwoners van de wijk Beinum rondom de graffiti bij de sporthal Beumerskamp.
De vraag die centraal staat in het onderzoek is ‘Hoe beleven de inwoners van Beinum de aangebrachte beschilderingen op de sporthal?’
Op de sporthal zijn drie soorten graffiti te onderscheiden. De eerste is streetart aangebracht door buurtbewoners in samenwerking met RoosArt. De tweede soort is streetart aangebracht door RoosArt. Voor deze twee soorten is vooraf een vergunning gevraagd. De derde soort is graffiti aangebracht zonder toestemming.
De enquete is online uitgezet door een melding op de website van Wijkraad Beinum en een vermelding op Facebook. In totaal hebben 108 mensen gereageerd, waarvan het merendeel vrouw in de leeftijd van 41 tot 60 jaar.
Uit de resultaten blijkt dat de respondenten graag zien dat de graffiti aangebracht door onbekenden zo snel mogelijk verwijderd wordt. Ze zien dit als niet mooi, niet passend in het straatbeeld en een verloedering van de wijk. Over de streetart aangebracht door bewoners, en de streetart aangebracht door RoosArt wordt verschillend gedacht. Een deel vindt het in meer of mindere mate mooi, en een ander deel vindt het juist minder mooi. Het past niet direct in het straatbeeld. Toch is het merendeel van de respondenten van mening dat het niet verwijderd hoeft te worden.
De eindconclusie is dat hoewel de enquête niet representatief is voor de inwoners van de wijk, het wel een beeld geeft van de beleving van graffiti. Streetart aangebracht door een professional het meest gewaardeerd wordt, samen met buurtbewoners wordt wel gezien als kleurrijk, maar minder als mooi, en graffiti aangebracht zonder toestemming wordt niet gewaardeerd.
Het advies aan de gemeente is om de zonder vergunning aangebrachte graffiti zo snel mogelijk te verwijderen. Daarnaast is het advies aan de gemeente om professionals in te huren voor het aanbrengen van streetart. Het derde advies is om te kiezen voor herkenbare afbeeldingen. Het vierde advies is om buurtbewoners van tevoren te betrekken. Bijvoorbeeld door ze schetsen in te laten sturen, of te laten kiezen uit drie ontwerpen op 1 locatie, of door ze te laten kiezen uit meerdere locaties. Tot slot is het belangrijk om het verhaal achter de toename van streetart in Doesburg goed te communiceren met alle bewoners van Doesburg.

Wilt u het complete verslag van de enquete dan kunt u dat via deze site middels ons contactformulier opvragen.

Wijkraad Beinum

X