Op 1 december 2020 heeft de Wijkraad Beinum vol trots haar visie voor het jaar 2021 gepresenteerd, waarin de focus op vier elementen ligt: de vernieuwing van het wijkcentrum, vergroening van de wijk, duurzaamheid en het bevorderen van buurtcontact.

In de visie ligt de nadruk op de vernieuwing van het wijkcentrum. De gemeente heeft recent besloten dat de sporthal nog 5 jaar blijft staan. Het wijkcentrum is echter meer dan alleen de sporthal. Als wijkraad vinden we het belangrijk dat de wensen van de inwoners worden gehoord bij de inrichting van het vernieuwde wijkcentrum.

Het tweede speerpunt is de vergroening van de wijk. We zien steeds meer verstening in de tuinen, en ook het openbaar groen is minder groen geworden. Groene wijken worden als meer leefbaar gezien dan wijken met veel steen. We willen ons daarom hard maken voor de vergroening van de wijk.

Het derde speerpunt wat terug te vinden is in de visie van de wijkraad is duurzaamheid en energie. We moeten met zijn allen meer aandacht hebben voor duurzaamheid en op zoek naar alternatieven voor energieopwekking. Door hier samen met de wijkbewoners pro-actief in mee te denken hoopt de wijkraad dat Beinum de meest duurzame wijk van Doesburg wordt.

Tot slot wil de wijkraad het buurtcontact in de wijk bevorderen door verschillende activiteiten, online en offline te initiëren. Een van de manieren die gebruikt wordt is door te komen met een kwartaalnieuwsbrief. Mochten wijkbewoners aanvullende ideeën hebben, dan hoort de wijkraad ze graag. De gehele visie is hier terug te lezen: Wijkraad Beinum visie 2021.

X