Geachte bewoners van de wijk Beinum,

Door de huidige omstandigheden in de wereld en in onze directe omgeving, door de COVID-19 crisis, zal de wijkraad zeker de aankomende 2 maanden haar activiteiten op een laag pitje zetten dan wel stilleggen.
Dit is mede ingegeven door de maatregelen die de politiek de maatschappij oplegt en als gevolg hiervan dat ook onze gemeente Doesburg zich vooral met de crisis bezig houdt.
Dit impliceert dat o.a. het project “Naar Buiten in Beinum” nagenoeg stil is komen te liggen.

Dit neemt niet weg dat we niet naar elkaar hoeven om te kijken.
Help degene die het in deze moeilijke tijd niet of nauwelijks zelf kan door ziekte of gebrek, door bijvoorbeeld boodschappen te doen of door in de tuin te helpen.
Als wijkraad hopen wij dat u de adviezen van de RIVM en de politiek in acht neemt en opvolgt zodat u en uw omgeving veilig en gezond blijven.

Natuurlijk blijft de wijkraad alert op uw reacties/suggesties dan wel initiatieven die de wijk aangaan.
Heeft u zaken die u wilt aanbrengen bij de wijkraad, schroom dan niet om een reactie te plaatsen of te mailen aan secretaris.wijkraadBeinum@gmail.com

Denk aan uzelf en aan anderen.
Wijkraad Beinum

X