Heb hart voor Beinum

Heb “hart voor Beinum” oftewel: Het centrum van Beinum is aan vernieuwing toe!!

 

Op zaterdag 1 oktober van 11.00 tot 15.00 is er een grote bijeenkomst waar iedereen geïnformeerd wordt en kan meedenken over de invulling van het centrum van Beinum

De gemeente is middels een projectgroep, waarin ook de wijkraad sterk is vertegenwoordigd, begonnen aan een campagne om bewoners van Beinum te betrekken bij de inrichting van het centrum.
Een deel van de plannen is al door de gemeente bepaald, maar er is nog voldoende waarover meegedacht kan worden. Denk aan locatie van gebouwen, parkeren, groen en vijver “de Brink”. Om de bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de verdere plannen, worden de bewoners zoveel mogelijk betrokken. Naast de informatie die men kan vinden op de website  www.doesburg.nl/hartvanbeinum en waar ook een vragenlijst kan worden ingevuld, heeft de gemeente enkele wijkbijeenkomsten gehouden  en is er twee keer ‘s-middags een stand ingericht bij de Deka.
Een avond voor jongeren, waar men zich voor kon opgeven, is niet doorgegaan omdat er geen enkele aanmelding was binnengekomen.
De bijeenkomst op  7 juli werd druk bezocht door ongeveer 20 personen.

Hieronder een greep van de uitgesproken wensen die op de bijeenkomst in de zomer van 2022 zijn uitgesproken:

 • Ambulante handel (één dag in de week) op plein behouden (pizza, vis)
 • Uitbreiding supermarkt,  met drogisterij, pinautomaat, ophaalpunt postpakketten.
 • Bereikbaarheid supermarkt verbeteren voor rolstoelen, rollators en voetgangers.
 • Maak geen wadi van de vijver. Bij een hoge temperatuur doet een wadi niets.
 • Woningen: je moet oud kunnen worden in je eigen wijk. In Beinum te weinig mogelijkheden.

Welke eisen zijn uitgesproken?

 • De sporthal moet blijven! Unaniem.
 • Huisartsenpost moet blijven.
 • Snackbar moet blijven
 • Bomen en vijver moeten blijven. Eventueel verplaatsen,

Enkele ideeën zijn uit de buur gekomen:

 • Bomen groeperen met bankjes erbij. Soort parkje creëren (met bordje ‘geen hondenpoep’).
 • De combinatie parkeren en bomen is niet handig. Behoud de bomen en verplaats de parkeerplaatsen in plaats van het verplaatsen van bomen.
 • Verbeter de vijver in het centrum van Beinum op dezelfde manier als de andere vijvers die al zijn opgeknapt.
 • Nieuwe woningen moeten niet te klein en te duur zijn.
 • Zorg voor een soort wijkcentrum/buurtcentrum met activiteiten. Heb aandacht voor toenemende eenzaamheid.
 • Een café met een terrasje.

Welke angsten of twijfels zijn benoemd?

 • Er worden zorgen geuit over de bevoorrading supermarkt. Beperkte ruimte voor chauffeurs.
 • Grote twijfels over het nut van inspraak. Is al de zoveelste inspraakbijeenkomst met inwoners en men hoort er nooit meer iets van.
 • Onbegrip dat de sporthal nu niet meteen wordt meegenomen. De sporthal moet blijven zeggen alle aanwezigen.

Voor meer info www.doesburg.nl/hartvanbeinum

X