PROJECTEN

In de wijk Beinum worden op het moment vier grote projecten uitgevoerd, die ons allemaal raken. Dit zijn de volgende:

 • Naar Buiten in Beinum
  Het opnieuw inrichten van de wijk en verbeteren van het groen. Voor meer info klik hier!
 • Herinrichten van de wegen Breedestraat, Angerloseweg en deel Bingerdenseweg
  Deze wegen zijn aan herinrichting toe. Denk daarbij aan maatregelen voor het veiliger maken van verkeer, bredere trottoirs, verbeterde verlichting. Voor meer info klik hier!
 • Het opnieuw inrichten van het “centrum van Beinum” oftewel het “Hart van Beinum”.
  Het gebied rondom de Deka en sporthal is al jaren aan vernieuwing toe. De gemeente heeft begin 2022 de stap gemaakt om dit aan te pakken en betrekt de wijkbewoners bij de keuzes die gemaakt moeten worden.
 • Het herinrichten van de vijvers binnen de wijk.
  Ale zeven vijvers zijn aan verbetering toe. De folie is verouderd en er is te veel slib in de vijvers. Die problemen worden opgelost en dan wordt ook de begroeiing aangepakt. Uitzondering is vijver de Brink, die bij het project “Hart van Beinum” wordt aangepakt.

De wijkraad is nauw bij deze projecten betrokken en houdt de wijkbewoners op de hoogte.

X