Na enige jaren voorzitter van de Wijkraad Beinum te zijn geweest, heeft Gerard Houterman begin september zijn functie neergelegd. Het werk bleek helaas niet langer te combineren met zijn taak als mantelzorger.
Bij zijn afscheid werd Gerard door de waarnemend voorzitter Ilse bedankt voor zijn bijdrage. Tijdens zijn voorzitterschap heeft de wijkraad diverse activiteiten ondernomen. Volgens Gerard is er nog genoeg dat de aandacht vereist, zoals bijvoorbeeld het centrumplan Beinum en verduurzaming van de wijk. Hij laat een wijkraad achter die zichzelf als taak heeft gesteld om op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en wijkbewoners op de hoogte stellen en te vragen naar hun mening. Gerard wordt opgevolgd door Dick Hoed. Bewoners die willen meepraten over de toekomst van Beinum kunnen zich aanmelden als wijkraadlid via secretaris.wijkraadbeinum@gmail.com.

Afscheid Gerard Houterman

X